Nieuwsberichten

Nieuwsberichten van de gemeente Losser

 • 26 sollicitanten voor burgemeestersambt gemeente Losser

  15 april 2024

  Vier vrouwen en tweeëntwintig mannen hebben bij de commissaris van de Koning Andries Heidema gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Losser.

 • Nieuwe subsidieregeling voor melkveehouders rondom Natura2000 gebieden

  15 april 2024

  In 2024 komt er een nieuwe extensiveringsregeling (subsidie) vanuit het ministerie van LNV beschikbaar. Deze regeling is bedoeld voor melkveehouders waarvan het bedrijf in een zone van 2500 meter rond een N2000 gebied ligt.

 • Werkzaamheden kruising N731/Gronausestraat bij Glane

  15 april 2024

  De provincie gaat een reconstructie uitvoeren aan de kruising van de N731 met de Gronausestraat bij Glane. Dit doet de provincie vooral om de verkeersveiligheid van de fietser te verhogen.

 • Werkzaamheden riool Kerkstraat Losser

  15 april 2024

  Op maandag 15 april werkt Hamers Leidingtechniek tussen 07.00 en 19.00 uur aan het riool in de Kerkstraat in Losser. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Roberinkstraat en de Raadhuisstraat.

 • Asfaltonderhoud

  15 april 2024

  TWW (Twentse Weg- en Waterbouw uit Borne) voert dit jaar het asfaltonderhoud op diverse wegen (of delen daarvan) uit binnen onze gemeente. Tijdens deze onderhoudswerkzaamheden vervangen we de toplaag van het asfalt. Daarnaast herstellen we op sommige plekken ook bestrating en enkele bermen in het buitengebied.

 • Een duurzaam en toekomstbestendig schoolgebouw en dorpshuis voor Beuningen

  15 april 2024

  Installatiebedrijf Vennegoor uit Weerselo is samen met BCT Architecten uit Enschede, Bouwbedrijf Van der Aa uit Tilligte en Omgekeerd Bouwen uit Tubbergen geselecteerd om, samen met gemeente Losser en Stichting KONOT, in een bouwteam het ontwerp en de bouw te realiseren van de Mariaschool en het dorpshuis in Beuningen.

 • Gratis lezing “Hoe pubers keuzes maken” in Losser

  15 april 2024

  Begrijp je soms niet waarom ze zo anders denken dan volwassenen? En ben jij benieuwd waarom pubers de keuzes maken die ze maken? Kom dan naar de lezing van LOES op 12 juni in Café Heijdemann.

 • Geen gezamenlijk sportbedrijf voor de Noordoost Twentse gemeenten

  09 april 2024

  Eén gezamenlijk sportbedrijf voor de Noordoost Twentse gemeenten is een stap te ver blijkt uit onderzoek van bureau Synarchis.

 • Defensie oefening Twente

  09 april 2024

  Op dinsdag 9 en donderdag 11 april vindt de Air Assault-oefening Joint Falcon van het Defensie Helikopter Commando plaats in Twente.

 • Werkzaamheden centrum De Lutte: Steun lokale ondernemers

  08 april 2024

  Op 8 april starten de werkzaamheden in de Plechelmusstraat. Allereerst pakken we het deel vanaf de kruising met de Dorpstraat tot aan de inrit van de SPAR aan. Hierdoor is doorgaand verkeer gestremd en is de Dorpstraat tijdelijk een doodlopende straat.