Maatregelen besmetting vogelgriep Bad Bentheim

In Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Duitsland heeft een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Daarom is door het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beperkingszone ingesteld rondom de gemeente Losser.

De besmetting in Duitsland is met een ander serotype, namelijk H7. Dit is een nieuwe ontwikkeling. Sinds 2003 is er geen uitbraak met een hoogpathogene variant van dit serotype voorgekomen zo dicht bij Nederland. Er zijn in Nederland nog geen aanwijzingen dat er H7 circuleert in wilde vogels.

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting wordt door Duitsland een traceringsonderzoek uitgevoerd. De twee bedrijven in het Nederlands deel van de 3 km zone worden gescreend door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak moet een beperkingszone worden ingesteld met een straal van 10 kilometer. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Binnen de 3 en 10 kilometerzone liggen zes pluimveebedrijven. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels.

Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) .

Bescherm hobbydieren

Heeft u als inwoner vogels zoals kippen en woont u binnen het 10-kilometergebied? Scherm uw vogels dan af met een volière. Zo voorkomt u dat uw vogels in contact komen met besmette wilde vogels en de uitwerpselen daarvan. U vindt meer informatie op de website van de rijksoverheid: Welke maatregelen gelden voor mij als particuliere vogelhouder tijdens vogelgriep?

Vindt u een dode vogel? Deze kan besmet zijn met vogelgriep. Raak de vogel niet aan. Maak een melding via meldingen.losser.nl of bel de gemeente Losser op 053 – 537 74 44 om de vogel te laten verwijderen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid: Ik heb een dode vogel gevonden, wat moet ik doen? 

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid

kaart vogelgriep bad bentheim