Nevenfuncties burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris

Burgemeester Ir. C.A.M. Kroon

Functies op basis van burgemeestersambt:

 • Lid algemeen bestuur Regio Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Euregio (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

 • Lid comité van aanbeveling Maakcultuur Twente (onbezoldigd)
 • Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht Het Oversticht (bezoldigd)

Wethouder M.J.H. Oosterbroek

Functies op basis van wethouderschap:

 • Lid algemeen bestuur Samen Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Stadsbank Oost-Nederland
 • Plaatsvervangend lid bestuur Recreatieschap Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Euregio

Functies op persoonlijke titel:

Geen

Wethouder J. van Essen

Functies op basis van wethouderschap:

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Samen Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Twence (onbezoldigd)
 • Gemeentelijk vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Twente Milieu (onbezoldigd)
 • Voorzitter Duurzaam Thuis Twente (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Regionaal Energiebedrijf Noord-Oost Twente (onbezoldigd)
 • Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval Twente (onbezoldigd)
 • Lid dagelijks bestuur VEGANN (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

 • Programmacommissie D66 Overijssel (onbezoldigd)
 • Voorzitter De Maatschappij Departement Twente (onbezoldigd)
 • Lid Landelijke Talentencommissie D66 (onbezoldigd)
 • Eigenaar Evâvin (bezoldigd)

Wethouder J. Nordkamp

Functies op basis van wethouderschap:

 • Lid algemeen bestuur Stadsbank Oost-Nederland (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijk overleg Sociaal Economische Structuurversterking (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Recreatieschap Twente (onbezoldigd)

Functies op persoonlijke titel:

Lid landelijk partijbestuur PvdA (onbezoldigd)

Gemeentesecretaris Drs. J. van Dam

Geen nevenfuncties