College van burgemeester en wethouders

B&W, besluitenlijsten, taakverdeling, nevenfuncties

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt benoemd door de koning. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Burgemeester en wethouders hebben ieder een eigen portefeuille met taken. Bij hun werkzaamheden krijgen ze advies van de gemeentesecretaris.

Verzoek of aanvraag

Belangrijk om te weten: een officieel verzoek of een aanvraag stuurt u niet rechtstreeks naar de burgemeester of de wethouders. U kunt een verzoek of aanvraag op verschillende manieren doen:

Op deze manier komt uw verzoek of aanvraag sneller bij de juiste persoon terecht. En kunnen wij u eerder een reactie geven.

Burgemeester Cia Kroon

Burgemeester Cia Kroon

Contact:

Portefeuille:

 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Bestuurlijke integriteit
 • Internationale betrekkingen
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Strategische allianties
 • Bestuurszaken

Wethouder Marian Oosterbroek

Wethouder Marian Oosterbroek

Contact:

Portefeuille:

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Inwonerparticipatie
 • Financiën en belastingen
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Subsidiebeleid
 • Dierenwelzijn
 • Samenwerking Losser-Enschede
 • Publiekszaken
 • Automatisering en informatievoorziening
 • Vergunningverlening
 • 1e locoburgemeester
 • Contactwethouder Overdinkel en De Lutte
 • Communicatie en representatie
 • Project omgevingswet
 • Project toekomstvisie Losser
 • Project sporthal De Lutte
 • Project Aloysiuslocatie

Wethouder Jaimi van Essen

Wethouder Jaimi van Essen

Contact:

Portefeuille:

 • Klimaat en energietransitie
 • Milieubeleid
 • Afval
 • Vastgoed, bezit en grondzaken, inclusief sportaccommodaties
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • P&O
 • Openbare werken, inclusief servicebedrijf
 • Handhaving
 • Onderwijs
 • 2e locoburgemeester
 • Contactwethouder Glane en Beuningen
 • Project centrumontwikkeling De Lutte en Losser

Wethouder Jimme Nordkamp

Jimme Nordkamp is per 1 december 2023 gestopt als wethouder. Hij is nu lid van de Tweede Kamer. De andere wethouders pakken zijn portefeuille op tot zijn opvolger is geïnstalleerd.

Portefeuille:

 • Werk en Inkomen
 • Participatiewet en re-integratie
 • Vluchtelingen en statushouders
 • Wonen
 • Economische zaken
 • Recreatie en toerisme
 • Cultureel erfgoed
 • Sport en cultuur
 • Landbouw en buitengebied
 • 3e locoburgemeester
 • Contactwethouder Losser
 • Project sociaaleconomische structuurversterking Overdinkel

Gemeentesecretaris Jelmer van Dam

Gemeentesecretaris Jelmer van Dam

Contact:

Nevenfuncties

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris

Coalitieakkoord

Coalitieakkoord 2022

Besluitenlijsten

Besluitenlijsten van burgemeester en wethouders (wekelijks pdf-bestand)