Tijdelijke opvang Dinkeloord

In hotel Dinkeloord bij Beuningen is een tijdelijke noodopvang van asielzoekers en statushouders

In hotel Dinkeloord bij Beuningen is een tijdelijke noodopvang van asielzoekers en statushouders. In de opvang wonen maximaal 94 mensen. De gemeente Losser verleende de vergunning die hiervoor nodig is op 30 mei 2024. De tijdelijke noodopvang is nodig vanwege het tekort aan opvangplekken en overvolle asielzoekerscentra. Op deze pagina leest u meer hierover en plaatsen we steeds actuele informatie.

Wanneer en hoe lang

  • De gemeenteraad gaf op 16 april een positief advies op de aanvraag van de vergunning.
  • De gemeente Losser en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ondertekenden op 28 mei 2024 de bestuursovereenkomst.
  • De gemeente Losser verleende op 30 mei 2024 de vergunning voor de opvang.
  • De tijdelijke noodopvang is voor een half jaar. Dit kan daarna nog met een half jaar worden verlengd. In totaal duurt de noodopvang dus maximaal een jaar.
  • Zolang er mensen worden opgevangen, zijn er geen andere hotelgasten in hotel Dinkeloord.

Contact met de opvanglocatie

Het COA verzorgt de opvang in het hotel en begeleidt de asielzoekers en statushouders in de opvang. Medewerkers van het COA geven onder andere uitleg over de Nederlandse samenleving. Ook geven ze samen met vrijwilligers taallessen. Kinderen in de opvang volgen ook taalonderwijs. Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig op het terrein.

Asielzoekers en statushouders

In Dinkeloord verblijven asielzoekers en statushouders. Het zijn gezinnen en mensen die alleen reizen, uit verschillende landen. Asielzoekers zitten in de asielprocedure waaruit moet blijken of ze in Nederland mogen blijven. Statushouders zijn mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en nu wachten op een woning. De statushouders in Dinkeloord blijven in deze regio wonen, en kunnen vanuit de opvang al starten met inburgeren.

Antwoorden op vragen over de opvang

Lees de antwoorden op vragen over de opvang in Dinkeloord.

Meer informatie

Buurtoverleg

Regelmatig overleggen we met de buurt over de gang van zaken rond de tijdelijke opvang. Verslagen en documenten die we tijdens deze overleggen delen, plaatsen we hieronder.

Nieuws over de opvang

Foto

Foto op homepage van familie in woonunit op AZC: Inge van Mill