Privacyverklaring meldingen openbare ruimte

De privacyverklaring melding openbare ruimte is voor als u een melding openbare ruimte doet. We informeren u graag over de gegevens die we verwerken

Gemeente Losser heeft een algemene privacyverklaring. Deze privacyverklaring melding openbare ruimte is een aanvulling hierop. Deze privacyverklaring is voor als u een melding openbare ruimte doet. We informeren u graag over de gegevens die we verwerken. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens heet verwerken.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Met persoonsgegevens bedoelen wij uw persoonlijke informatie, zoals:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

U kunt kiezen om een melding anoniem te doen of niet anoniem te doen.

Anoniem melden

U kunt uw melding anoniem doen. Anoniem melden betekent dat u bij een melding geen persoonlijke informatie invult. Dit kan zijn uw e-mailadres of telefoonnummer. Als u anoniem meldt, worden dus geen persoonsgegevens van u verwerkt.

De gegevens die u nog wel vermeldt in de melding zijn:

 • Gegevens over de melding zelf: het probleem dat u wilt melden.
 • Plaats van de gebeurtenis die u meldt: waar het probleem is.
 • Beeldmateriaal van het probleem, zoals een foto. Dit is niet verplicht.

Niet anoniem melden

U kunt ook kiezen om niet anoniem te melden. Dan vult u wel persoonsgegevens in bij het doen van de melding. U vult dan de volgende gegevens in:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie die u in het open tekstveld zet, dit zijn geen persoonsgegevens

Waarom verwerken wij deze gegevens

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Dit is de reden van het verwerken. De gegevens verzamelen, opslaan en bewaren we voor de volgende doeleinden:

 • Melden van een situatie in de openbare ruimte die afwijkt van de norm waar voorwerpen of situaties aan moeten voldoen
 • Melden van overlast van evenementen, horeca of personen om de overlast te verminderen of te stoppen
 • Optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Losser en andere overheidsorganisaties op het gebied van de openbare ruimte

Het kan zijn dat we iets niet helemaal begrijpen in de melding. De gemeente probeert dan contact met u op te nemen.

Aan wie sturen wij deze gegevens door

Gemeente Losser kan meldingen van enkele categorieën zelf oplossen. Dan worden de gegevens naar het team gestuurd die de melding oplost. Dit team gebruikt deze gegevens dan om de melding op te lossen.

Ook zijn er meldingen die de gemeente Losser niet zelf kan oplossen. Dan vragen we een andere partij om de melding op te lossen. Gemeente Losser heeft afspraken gemaakt voor het oplossen van meldingen met:

 • Twente Milieu
 • Van Gelder Verkeerstechniek BV

De informatie die u heeft ingevuld in de melding wordt dan geautomatiseerd aan deze partijen doorgestuurd.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens:

 • Voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken
 • Zoals is bepaald in de Archiefwet

Persoonsgegevens die we verzamelen voor een melding openbare ruimte verwijderen we 52 weken na afhandeling van de melding.

Algemene privacyverklaring

Privacyverklaring