Openbare laadpaal

Inwoners, ondernemers en werknemers kunnen een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente

Inwoners, ondernemers en werknemers kunnen een openbare laadpaal aanvragen bij de gemeente. Een gespecialiseerd bedrijf regelt namens de gemeente uw aanvraag en plaatsing van de laadpaal.

Openbare laadpaal aanvragen

Wat moet u weten

  • Na uw aanvraag wijst de leverancier samen met de gemeente een locatie in de buurt aan. U krijgt hiervan bericht.
  • De gemeente neemt daarna een verkeersbesluit. Dit is nodig, omdat er een verkeersbord bij de oplaadplek komt. Bent u het niet eens met de plek van de laadpaal, dan kunt u een bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken. De termijn begint op de dag na de datum waarop het besluit is genomen. Dat is de datum die u bovenaan de brief kunt lezen. Uw bezwaar moet binnen 6 weken door ons zijn ontvangen. Omwonenden kunnen ook bezwaar maken. Het besluit is definitief als er geen bezwaren zijn of bezwaren niet op tijd zijn ingediend.
  • Als de laadpaal geplaatst is en werkt, krijgt u bericht van de leverancier.

Voorwaarden

  • U heeft of krijgt binnen 3 maanden een elektrische of hybride (lease)auto
  • U kunt niet op eigen terrein parkeren
  • Binnen een cirkel van 250 meter staan niet genoeg openbare laadpalen
  • Uw auto kan minimaal 45 kilometer volledig elektrisch rijden

Let op: plaatsen van een eigen laadpaal in de openbare ruimte is niet toegestaan. Ook niet als u deze oplaadplek deelt met buren of bedrijven in de omgeving.

Kosten

Het aanvragen en installeren van een laadpaal is gratis. U betaalt alleen de stroom die u afneemt.

Contact

Storing of een defect aan een laadpaal kunt u doorgeven aan de leverancier via het telefoonnummer op de laadpaal.

Duurzaam vervoer

De gemeente Losser heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarom investeren we de komende jaren in duurzaam vervoer. Ook willen we de openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de gemeente verder optimaliseren.

Meer informatie

Overzicht laadpalen in Losser op Oplaadpalen.nl