Energietoeslag en vergoedingen hoge energiekosten

Voor inwoners met een beperkt inkomen zijn er vergoedingen voor de hogere energiekosten

Voor inwoners met een beperkt inkomen zijn er vergoedingen voor de hogere energiekosten.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag in Losser voor het jaar 2023 is vastgesteld op € 1300. Aanvragen kon tot en met 30 juni 2024. Aanvragers krijgen van ons een brief waarin staat of ze energietoeslag krijgen of niet. Bel bij vragen met toegangsteam wijz via 053 - 537 74 00. De voorwaarden:

  • U heeft een zelfstandig huishouden in de gemeente Losser.
  • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
  • U woont niet in een inrichting of instelling. Woont u daar wel en betaalt u zelf de kosten voor energie, dan heeft u mogelijk wél recht op energietoeslag.
  • U bent geen student en ontvangt geen studiefinanciering (WSF 2000). Voor studenten is er een aparte regeling via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
  • Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm, de bedragen staan hieronder.
Sociaal minimum, netto inkomen per maand (met vakantietoeslag)
Uw situatie 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1459,94 € 1629,19
Samenwonend/getrouwd € 2085,62 € 2212,32 (1 of allebei heeft/hebben pensioenleeftijd bereikt)

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is voor huishoudens met een hoge energierekening en een lager inkomen. Huishoudens die in aanmerking komen krijgen 6 maanden lang een deel van hun energierekening betaald. Aanvragen is op dit moment niet mogelijk, Kijk op Tijdelijk Noodfonds Energie voor meer informatie.

Besparen op energie

Vaak kunt u door energie te besparen ook kosten besparen. Kijk op Duurzaam wonen (Energieloket).

Pas op voor nepberichten en neptelefoontjes

Misschien wordt u benaderd door mensen die zeggen dat u recht heeft op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Ga niet in op deze e-mails, sms’jes, appjes of telefoontjes. Dit zijn criminelen.