Energietoeslag en vergoedingen hoge energiekosten

Voor inwoners met een beperkt inkomen zijn er verschillende vergoedingen voor de hogere energiekosten

Voor inwoners met een beperkt inkomen zijn er verschillende vergoedingen voor de hogere energiekosten.

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komen zelfstandige huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in aanmerking voor een energietoeslag. De energietoeslag in Losser is vastgesteld op € 1300. De gemeente start in december 2023 met het uitbetalen. Veel inwoners krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening en hoeven niets te doen.

Voorwaarden

  • U heeft een zelfstandig huishouden
  • Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm

Wat moet u weten

  • De gemeente begint met uitbetalen aan inwoners die al bekend zijn. Dit zijn inwoners met een bijstandsuitkering of aanvullende inkomensondersteuning (AIO) via de Sociale verzekeringsbank. De peilmaand is september 2023. Zij krijgen persoonlijk bericht en hoeven niets te doen. Het bedrag van € 1300 staat rond 1 december op hun rekening.
  • Inwoners die de energietoeslag in 2022 ontvingen, zijn ook bekend. De gemeente controleert of zij ook in 2023 recht hebben op de energietoeslag. Zij krijgen persoonlijk bericht. Ook zij hoeven niets te doen.
  • Pas na uitbetaling aan deze groepen kunnen andere inwoners een aanvraag doen. Zo zorgen we ervoor dat er geen dubbele aanvragen zijn. En dat we iedereen die in aanmerking komt zo snel mogelijk kunnen uitbetalen. We verwachten dat deze inwoners vanaf januari 2024 een aanvraag kunnen doen. Als dat eerder mogelijk is, communiceren wij dit. Zodra aanvragen mogelijk is, vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier op deze pagina. Aanvragen kan dan tot 1 juli 2024.

Jongeren van 18 tot 21 jaar

Aan jongeren van 18 tot 21 jaar mogen wij wettelijk gezien de energietoeslag niet uitkeren. Toch zijn er jongeren die wel voldoen aan de voorwaarden om energietoeslag te krijgen. Alleen door hun jonge leeftijd hebben zij er geen recht op. De gemeente heeft daarom besloten hen ook een bijdrage te geven voor hun hoge energiekosten. Ook voor deze jongeren is € 1300 beschikbaar. Zij mogen een bijdrage voor energiekosten straks ook aanvragen via deze pagina.

Voor ondernemers: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)

Misschien zijn de energiekosten een relatief groot onderdeel van de totale kosten van uw bedrijf. Dan kunt u waarschijnlijk de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK) aanvragen. De TEK biedt een tijdelijke vergoeding. Voor MKB-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7 procent uitmaken van de totale omzet.

U kunt de TEK-subsidie nu nog niet aanvragen. Naar verwachting wordt dit mogelijk in het eerste kwartaal van 2023.

Meer informatie

Pas op voor nepberichten en neptelefoontjes

Misschien wordt u benaderd door mensen die zeggen dat u recht heeft op energietoeslag. En die uw gegevens vragen. Ga niet in op deze e-mails, sms’jes, appjes of telefoontjes. Dit zijn criminelen. 

Besparen op energie

Vaak kunt u door energie te besparen ook kosten besparen. Kijk op Duurzaam wonen (Energieloket).