Aardgasvrij

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. In Beuningen en Losser-West zijn 2 plannen uitgewerkt

Alle woningen en bedrijven in Nederland moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Daarom gaan we stap voor stap over naar andere manieren om te verwarmen, koken en douchen.

Losser aardgasvrij

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. Dat gebeurt wijk voor wijk. In Losser zijn hiervoor 2 plannen uitgewerkt, in Beuningen en Losser-West. Dit doen we samen met klankbordgroepen van inwoners. Het streven is om hier in 2030 aardgasvrij te zijn. In de plannen beschrijven we hoe dat gebeurt, welke stappen we zetten en wanneer.

Zelf aan de slag

Ook uw wijk wordt in de toekomst aardgasvrij. Net als alle dorpen en steden in Nederland. Het Energieloket geeft advies over wat u nu al thuis kunt doen om energie te besparen. U krijgt advies op maat en informatie over welke subsidies en regelingen er zijn.

Energie van Noordoost-Twente 

Losser maakt de overstap naar aardgasvrij samen met 3 buurgemeenten. Met Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland werken we hieraan onder de naam Energie van Noordoost-Twente. De 4 gemeenten hebben een warmtevisie gemaakt. Daarin staat hoe we overstappen naar duurzame warmte. Samen met inwoners, ondernemers en anderen maken we per wijk en dorp een plan.

Onderzoek naar lokaal bronnet

Inwoners en de gemeenten Losser er Dinkelland vroegen zich af of een kleinschalig bronnet een goede optie is. Een goede optie voor het verwarmen van een aantal woningen. In plaats van ieder huis een eigen warmtepomp. De lokale energiecoöperatie Greuner heeft hiernaar onderzoek gedaan. De resultaten van het onderzoek lijken positief. Download het onderzoeksrapport Noaberwarmte: onderzoek naar lokale bronnetten in Noordoost-Twente.