Regels voor politieke partijen bij verkiezingen

Bij verkiezingen zijn er regels voor politieke partijen die campagne willen voeren in Losser

Bij verkiezingen zijn er regels voor politieke partijen die campagne willen voeren in Losser.

In en bij het stemlokaal

In en bij het stemlokaal mogen partijen geen campagne voeren. Activiteiten die bedoeld zijn om kiezers in hun keuze te beïnvloeden mogen daar namelijk niet.

Flyeren en leden werven

U hoeft geen toestemming te vragen om flyers uit te delen of leden te werven.

Promotiestandplaats

U kunt op een aantal locaties in de gemeente Losser een standplaats huren voor de promotie van de politieke partij. Informatie hierover staat op Standplaatsvergunning.

Geluidwagens

Het is verboden om zonder ontheffing rond te rijden in een geluidswagen met versterkte muziek of geluid. Stuur een e-mail naar gemeente@losser.nl om hiervoor een ontheffing aan te vragen. Het geluid mag niet leiden tot overlast voor mensen in de buurt. Volg instructies van de politie of de gemeente direct op.