Inburgeren

Als u vanuit het buitenland voor langere tijd in Losser gaat wonen, moet u inburgeren en de Nederlandse taal leren.

Wat is inburgeren

Het is belangrijk dat u meedoet in Nederland. Inburgeren is dat u naast de Nederlandse taal ook de normen en waarden leert en gaat werken. Een medewerker van de gemeente helpt u hierbij.

Wat moet u weten

Als u moet inburgeren ontvangt u:

 • Brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) met uitleg over inburgeren
 • Uitnodiging van de gemeente om een plan te maken voor uw inburgering

In de brief van DUO staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft hier 3 jaar de tijd voor.

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • Een paspoort heeft van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of als u familie bent van iemand met zo’n paspoort
 • Met pensioen bent
 • Jonger dan 18 jaar bent
 • 8 jaar of langer in Nederland naar school bent geweest voor uw 16e
 • Nederlandse diploma’s heeft, of een bewijs dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of heeft gedaan
 • Voor studie of werk tijdelijk in Nederland bent

Contact

 • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur
 • Bezoek ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser, van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur
 • E-mail: gemeente@losser.nl