Tijdelijk alcohol schenken

Zonder alcoholvergunning mag u geen alcohol schenken. Voor het tijdelijk schenken van alcohol kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement organiseert.

Aanvragen

Aanvraagformulier ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de bijlagen op naar:

Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser.

Wat moet u weten

De ontheffing wordt verstrekt voor het schenken van zwak-alcoholische dranken buiten de horeca. Onder zwak-alcoholische dranken vallen:

  • Dranken met een alcoholpercentage van minder dan 15 procent
  • Wijn, port, vermout en sherry, ook als het alcoholpercentage meer is dan 15 procent

De ontheffing is maximaal 12 dagen geldig.

Organiseert u een evenement en is een evenementenvergunning nodig, dan moet u de ontheffing minimaal 8 weken voor het evenement aanvragen. Zo niet, dan moet u de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aanvragen.

Kosten

€ 89,90

Meer informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Losser