Persoonsgegevens bekijken

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw geboortedatum, het adres waar u nu woont en waar u eerder heeft gewoond. U kunt deze gegevens bekijken. U kunt ook de persoonsgegevens van uw partner of kinderen bekijken.

Uw persoonsgegevens bekijken

Klik op Identiteit en daarna op Bekijk uw persoonsgegevens.

Persoonlijk bekijken

U kunt ook langskomen om uw gegevens uit de BRP gratis te bekijken. Bel 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Neem bij uw afspraak uw identiteitsbewijs mee. Wilt u de gegevens op papier, vraag dan een Uittreksel Basisregistratie Personen aan.