Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een Bewijs van Nederlanderschap nodig om te bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij:

  • Verhuizing naar het buitenland
  • Huwelijk
  • Bepaalde beroepen, zoals een functie in het openbaar bestuur

U krijgt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat uw nationaliteit. Voor het online aanvragen van het bewijs van Nederlanderschap heeft u DigiD nodig.

Aanvragen bewijs Nederlanderschap met DigiD

Wat moet u weten

Een bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan in de gemeente waar u ingeschreven staat.

Als u geen DigiD heeft

Bel 053 - 537 74 44 en maak een afspraak.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Losser
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Pinpas, u betaalt de kosten bij de aanvraag
  • Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een bewijs aanvraagt

Kosten

€ 19