Registratie levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind laten registeren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kind geboren is. En ook niet hoe lang geleden dat was.

Afspraak maken

De afspraak vindt plaats aan de balie. We begrijpen het als u liever meer privacy wilt. Bel dan 053 - 537 74 44 om een afspraak in een spreekkamer te maken. Een afspraak in een spreekkamer kan alleen op donderdag.

Wat moet u weten

 • Om de situatie te beoordelen, beantwoordt u 4 vragen op Rijksoverheid.nl.
 • Registratie van een levenloos geboren kind in de BRP is niet verplicht. U kiest zelf of u dit wilt of niet.
 • Deze keuze is persoonlijk. U doet voor uzelf een verzoek om het kind toe te voegen aan uw persoonsgegevens. Wil de andere ouder dit ook, dan moet die zelf ook een verzoek doen.
 • Na de registratie ziet u de gegevens van uw kind op het overzicht met uw persoonsgegevens. Dit overzicht krijgt u na de registratie mee. Ook ziet u deze gegevens als u inlogt in MijnOverheid.
 • De registratie geven we niet door aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Eventueel uw trouwboekje, als u uw kind daarin wilt bijschrijven
 • Eventueel verklaring van arts, ziekenhuis of verloskundige
 • Eventueel overlijdensadvertentie of informatie over begrafenis of crematie
 • Eventueel akte van levenloos geboren kind, als het kind in een andere gemeente geboren is

Schriftelijk aanvragen

Mogelijk is eerder een akte van een levenloos geboren kind opgemaakt. Door een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. U kunt dan de registratie in de BRP regelen. Dit doet u met een verzoek tot opnemen kind op persoonslijst Losser.

 • Download het formulier, vul het in, print het uit en onderteken het
 • Stuur het verzoek samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar: Gemeente Losser t.a.v. Publieksdienstverlening/Registratie BRP, Postbus 90, 7580 AB Losser

Kosten

Het registreren van uw kind in de BRP is gratis. U kunt na het registreren gratis een uittreksel BRP aanvragen. Doet u dit later, dan kost dit €19. Een kopie van de akte kost € 19.