Inkoop en aanbesteding

De gemeente koopt goederen en diensten in op een integere, duurzame en innovatieve manier

De gemeente koopt goederen en diensten in op een integere, duurzame en innovatieve manier. Het gaat dan om zaken die voor onze organisatie nodig zijn. Maar ook diensten voor inwoners of werkzaamheden in de openbare ruimte, bijvoorbeeld wegonderhoud.

Inkoop en aanbesteding

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is vastgelegd in enkele documenten:

Inkoopkalender

Inkoop en aanbestedingen staan in de inkoopkalender 2024.

Groslijsten

De gemeente Losser werkt met groslijsten, samen met de gemeenten Dinkelland, Haaksbergen en Tubbergen. Dit is een objectieve en transparante manier van uitnodigen van leveranciers die gaan deelnemen aan onderhandse aanbestedingen.

De groslijsten gebruiken we voorlopig alleen voor overheidsopdrachten voor:

  • Asfalt
  • Cultuurtechniek
  • Groenaanleg
  • Openbare verlichting
  • Riolering (met uitzondering van relining en gemalen)
  • Slijtlagen
  • Straatwerk

Aanmelden

  • Aanmelden voor een groslijst kan via het platform van Qfact. Een aanmelding bij 1 gemeente geldt automatisch voor alle 4 gemeenten.
  • U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst moet u voldoen aan de eisen en bewijsstukken overleggen. Waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

Contact

Bij vragen over aanmelden en registreren, stuur een e-mail naar helpdesk@emviprestatiemeting.nl.

Meer informatie

Groslijst-systematiek gemeenten Losser, Dinkelland, Tubbergen, Haaksbergen en Borne