SOGL: waar zit de zzp’er in Losser?

Waar de meeste bedrijven georganiseerd zijn in een van de ondernemersverenigingen in de gemeente, is de zzp’er in Losser relatief onzichtbaar. Peter Onland (secretaris) en Mendy ten Veen (lid) van de Stichting Samenwerkende Ondernemers Gemeente Losser (SOGL) roepen de zzp’er op zich bij hen aan te sluiten.

Steeds meer mensen in Nederland beginnen voor zichzelf, ook in de gemeente Losser. In 2023 is meer dan 13% van de werkenden zzp’er. Losser telt naar schatting enkele honderden zelfstandigen zonder personeel. Kappers, pedicures, ict’ers, zorgmedewerkers, metselaars en timmermannen. Het is slechts een greep uit de beroepsgroepen waarin veel zzp’ers werkzaam zijn.

In de afgelopen maanden werd in de Week van Losser telkens een ondernemersvereniging in de spotlights gezet. Waar de meeste bedrijven georganiseerd zijn in een van de ondernemersverenigingen in de gemeente, is de zzp’er in Losser relatief onzichtbaar. Peter Onland (secretaris) en Mendy ten Veen (lid) van de Stichting Samenwerkende Ondernemers Gemeente Losser (SOGL) roepen de zzp’er op zich bij hen aan te sluiten. Om zo op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving en ontwikkelingen die interessant voor hen kunnen zijn. In 2023 is een anonieme enquête gehouden onder zzp’ers. Daaruit bleek dat er wel degelijk behoefte is aan een vorm van informatievoorziening of samenwerking binnen deze groep. 

Nuttige informatie

SOGL (www.sogl-losser.nl) is een overkoepelend platform dat nuttige informatie en thema’s deelt met de diverse aangesloten ondernemersverenigingen. “We hebben nauwe contacten met de gemeente. Informatie die we zo ontvangen, verspreiden we via de ondernemersverenigingen naar hun achterban. Wat dat betreft zijn we een verbindende factor in het ondernemerslandschap in Losser. We waken er ook voor dat ondernemers niet in elkaars vaarwater zitten, bijvoorbeeld bij evenementen,” vertelt Peter.  “En soms leeft er ook nog het beeld dat de gemeente niet actief meedenkt met ondernemers. Ondernemers weten vaak niet bij wie ze moeten zijn als ze hulp nodig hebben. Een ondernemersvereniging helpt hen daarbij. Dat zagen we vooral tijdens de coronaperiode, waarin de ondernemersverenigingen een belangrijke schakel waren tussen de ondernemers en de gemeente. In dat netwerk willen we ook graag de zzp’er betrekken, zodat die nuttige en noodzakelijke informatie ook hen bereikt.”

Met gelijkgestemden delen

Het gaat verder dan alleen maar opdrachten binnenhalen wanneer je je aansluit bij een ondernemersvereniging, weet ook Mendy ten Veen. “Bij een ondernemersvereniging kom je gelijkgestemden tegen, met wie je zaken waar je tegenaan loopt kunt delen. Het is een plek waar je elkaar kunt opzoeken. Vaak denken zzp’ers dat zij dat niet nodig hebben.” Ze trekt een parallel met de gemeente Raalte, qua ondernemersklimaat vergelijkbaar met Losser. Een aantal jaar geleden is een groep startende zzp’ers daar begonnen met periodieke bijeenkomsten. Waar aanvankelijk zeven zelfstandigen enthousiast waren, telt de groep nu dertig deelnemers. “Ze zoeken elkaar eens in de paar maanden op of gaan ergens op werkbezoek, delen zaken over bijvoorbeeld fiscale veranderingen en veranderende regelgeving. Ieder kwartaal wordt er een nieuwsbrief gestuurd met onderwerpen die de leden zelf aandragen. Iedereen kan eruit halen wat hij of zij zelf nodig denkt te hebben. Ook is er een informele zomerborrel.” 

Geen verplichting en kosteloos

De formule in Raalte is iets wat Peter ook graag de zzp’er uit Losser wil bieden: “We willen het vooral laagdrempelig houden, niemand moet zich verplicht voelen. Het enige dat we vragen is dat zoveel mogelijk zzp’ers zich aan ons bekend maken. Dat kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@sogl-losser.nl. Dan ontvangen zij voortaan onze nieuwsbrieven en alle andere informatie, zonder verdere verplichtingen. Zie het puur als informatie met elkaar delen. En wellicht vloeit er dan een mooie samenwerking onder ZZP’ers uit voort. En, wil je de mail niet meer ontvangen, dan kun je je altijd weer afmelden.” 

Een ander vinden

“Losser is een mooie en diverse gemeente voor ondernemers. Er leven hier veel onderwerpen waarbij ondernemers met elkaar kunnen optrekken en van elkaar kunnen leren,” vervolgt Peter, “Of het nu gaat om parkeerbeleid, duurzaamheid of ondermijning. Er zijn veel ondernemersverenigingen met een eigen identiteit en ook zij vinden elkaar via de SOGL. Die onderlinge verbinding is mooi om te zien. Als jij zichtbaar bent, weet een ander jou ook te vinden. Uiteindelijk hebben we elkaar allemaal nodig.”
Oproep: Voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie van de SOGL kunnen zzp’ers een email sturen naar: info@sogl-losser.nl 

Peter Onland (secretaris) en Mendy ten Veen (lid)

Tekst en beeld: Astrid Olde Olthuis