Losserse Ondernemers Club (LOC): kijk eerst wat er in Losser te koop is

In 2009 had toenmalige voetbalvereniging KVV Losser een kunstgrasveld nodig. Drieënhalve ton moest het kosten, een bedrag dat niet voor handen was en ook niet zomaar aan sponsoren kon worden gevraagd. Richard Bonnes was destijds voorzitter van de sponsorcommissie van KVV Losser en liep al langer rond met de gedachte een ondernemersclub in Losser op te richten. Samen met Martin Damhuis en Vincent Schreur werd het opgepakt. De Losserse Ondernemers Club (LOC) zag daarmee het daglicht. Een mooie bijdrage aan het kunstgrasveld werd gerealiseerd. Richard, voorzitter sinds juli vorig jaar, vertelt over het ondernemersnetwerk, de ontmoetingen en het ondersteunen van sport en cultuur.

De verdeling is helder: van de jaarlijkse € 600 die de leden bijdragen gaat 60% naar verenigingen en stichtingen die actief zijn op het gebied van sport en cultuur in de gemeente Losser. De overige 40% is bestemd voor activiteiten die de LOC organiseert voor haar leden. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage hoeft niet perse aan strikte voorwaarden te voldoen. “Nee,” stelt Richard, “De eis is dat het geen doorlopende sponsoring moet zijn en het moet passen bij de LOC. En past het dan zeggen we het bedrag of een gedeelte ervan toe. We kunnen natuurlijk niet alles honoreren, want we willen niet dat het potje leeg raakt.” Tijdens het maandelijkse bestuursoverleg worden de aanvragen behandeld. Zo kwam er een nieuwe klarinet voor de Sint Plechelmus Harmonie De Lutte, tv-schermen in het openluchttheater, tassen en ballen voor Volley ’68, een bijdrage voor het kunstgrasveld voor de hockeyclub in Overdinkel, AED’s voor Stichting Lossers Hart en het jubileumboek van de Historische Kring Losser. Het is slechts een greep uit de donaties van de ondernemersvereniging.

Leuke dynamiek

Inmiddels zijn er 55 leden, allemaal ondernemers en zzp’ers wonend in de gemeente Losser of met een bedrijf in de gemeente Losser. “Maar we willen nog wel groeien,” vervolgt Richard, “Richting 80-85 leden zou een mooi aantal zijn. We kennen een leuke dynamiek bij de LOC, er worden steeds meer dames lid. In principe draait het allemaal lekker, we hebben een mooi draaiboek. Daarmee kunnen we ook iets bieden voor de verenigingen die we ondersteunen en ook voor de aangesloten leden. We organiseren jaarlijks een aantal mooie activiteiten. Zo is er het inloopcafé waar telkens twee bedrijven zich presenteren en na Prinsjesdag is er een fiscaal ontbijt. We hebben de nieuwjaarsborrel en een jaarlijkse ledendag waarbij we een leuke informele activiteit doen.” Het is een taak van het bestuur van de LOC dat informatie van de gemeente wordt doorgegeven naar de leden en als er zaken bij de leden spelen dit via het SOGL (Stichting Samenwerkende Ondernemers Losser) bij de gemeente Losser bespreekbaar wordt gemaakt.

Gun het elkaar

Ondernemers in de gemeente Losser moeten elkaar meer vinden. Dat staat centraal bij de Losserse Ondernemers Club. “Als we hulp, producten of diensten nodig hebben, moeten we eerst binnen onze eigen gemeente kijken. Wanneer we iets voor een stichting of vereniging willen sponsoren, dan vragen we ook binnen ons ledenbestand een offerte. In principe roep ik alle inwoners van de gemeente op dat te doen. Als je iets aan wilt schaffen, kijk dan eerst eens in de omgeving en geef die ondernemer in ieder geval de kans om een prijs af te geven. Waarom zou je een aannemer uit Haaksbergen inhuren als je die ook in je eigen gemeente kunt vinden. Vanuit de LOC proberen we die gedachte zoveel mogelijk uit te dragen. Ik hoop dat we daarin al een mooie stap hebben gezet. Gun het elkaar.

Sociaal ondernemen

Lid worden van de Losserse Ondernemers Club ziet voorzitter Richard als een stukje maatschappelijk verantwoord of sociaal ondernemen. “We willen samen met ondernemers verenigingen en stichtingen steunen. Je kunt het vergelijken met vrijwilligerswerk, waarin je de verbinding zoekt met elkaar. Ik ben van huis uit opgegroeid met vrijwilligerswerk en zet me nog steeds graag in voor de Zonnebloem. Er zijn steeds meer ouderen en ik zou ik het ook fijn vinden dat wanneer ik straks zelf oud ben, mensen naar me omkijken. Bij een aantal van dergelijke activiteiten zouden we als LOC wel een coördinerende of ondersteunende rol kunnen spelen. Ondernemen is niet alleen aan geld denken. De verdiensten komen vanzelf wel als je goed werk levert en goed doet. Dat laatste moet het doel zijn.”

In het bestuur van de Losserse Ondernemers Club zitten: Ellen Grundel, Gerda Haverkate, Ellen Brinkman, Hardy Bruins, Remco Wiggers, Robert Davina, Richard Bonnes

2 bestuursleden
Tekst: Astrid Olde Olthuis
Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis