Meldpunt goed verhuurderschap

Huurders kunnen ongewenst gedrag van verhuurders melden bij de gemeente

In de Wet goed verhuurderschap staan regels voor een goede relatie tussen huurder en verhuurder. Werken verhuurders niet volgens die regels, dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Huurders en woningzoekenden kunnen ongewenst gedrag van verhuurders melden.

Contact met het meldpunt

Het meldpunt goed verhuurderschap is er voor meldingen en vragen:

Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding of vraag. U kunt uw melding ook anoniem doen. Dit kan alleen telefonisch. Geef dit duidelijk aan bij de medewerker. 

Wie kan iets melden

De wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst gedrag van verhuurders. Het meldpunt is er voor iedereen die een woning huurt van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers regelen
 • Woningcorporaties

Wat kunt u melden

Dit zijn de regels van goed verhuurderschap, waarover u een melding kunt doen:

 • Verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet discrimineren.
 • Verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet bedreigen of bang maken.
 • Verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • Verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 • Verhuurder moet huurders goed en schriftelijk informeren. Over rechten en plichten van de huurder van de woning (die niet in het huurcontract staan). Over de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt. Over contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken. Over informatie van het meldpunt goed verhuurderschap. Over de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 • Verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art. 259 en 261 van boek 7).
 • Verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt de verhuurder aan een buitenlandse werknemer, dan moet de verhuurder ook:

 • Een huurcontract vastleggen, los van het werkcontract
 • Huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Wat doen we met uw melding

Wij onderzoeken uw melding of beantwoorden uw vraag. Het kan zijn dat een andere organisatie u dan verder helpt. We vragen altijd eerst om uw toestemming hiervoor. Als blijkt dat de verhuurder regels overtreedt, dan kan gemeente Losser een waarschuwing of boete geven.

Meer informatie