Klacht over medewerker van de gemeente

Als u vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker of een bestuurder van de gemeente, kunt u een klacht indienen.

Bijvoorbeeld:

 • Omdat u geen reactie op uw vragen kreeg
 • U onjuiste informatie kreeg
 • Een medewerker u onbeleefd behandelde
 • U van het kastje naar de muur gestuurd wordt
 • Er niet naar u geluisterd wordt 
 • Uw privacy geschonden is

Dan zijn wij er voor u. 

De klachtencommissaris is onafhankelijk, biedt een luisterend oor en weet de weg binnen de gemeente.

Als uw klacht gaat over iets anders dan het gedrag van een medewerker of bestuurder doe dan een melding. Bijvoorbeeld:

 • Overlast
 • Onderhoud van groen
 • Kapotte lantaarnpalen

Melding doen

Hoe dient u een klacht in

Dit kan op een van de volgende manieren:

Wat gebeurt er daarna

Binnen 5 werkdagen neemt een medewerker contact met u op om uw verhaal te horen. Samen met u wordt er gekeken hoe uw klacht verder wordt behandeld. U kunt daarbij denken aan:

 • Het starten een onderzoek naar uw klacht
 • U helpen om te praten met de persoon over wie u een klacht heeft
 • De gemeente laten weten dat sommige dingen beter kunnen
 • Samen met u en de gemeente op zoek gaan naar een oplossing

Als wij uw klacht niet kunnen behandelen, dan vertellen we u waar u wél terecht kunt.

Met uw klacht adviseren wij de gemeente hoe de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden.

Wilt u een jaarverslag of advies, stuur dan een mail naar klacht@losser.nl.