Kinderopvang

De Wet kinderopvang wil het ouders of verzorgers makkelijker maken om betaald werk te combineren met de zorg voor kinderen. Voor de opvangkosten van inwonende kinderen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle kindercentra, gastouderbureaus en gastouders waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. U kunt hieruit zelf een keuze maken. GGD Regio Twente controleert of ze aan de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid voldoen.

Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt dat ouders een deel van de kosten van kinderopvang vergoed krijgen. De Belastingdienst betaalt deze vergoeding uit. U moet zelf kinderopvangtoeslag aanvragen op Toeslagen.nl.

Het kan dan zijn dat u geen kinderopvangtoeslag krijgt, omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. In sommige gevallen heeft uw kind om sociale of medische redenen toch (bijzondere) kinderopvang nodig. U kunt in dat geval mogelijk een vergoeding krijgen van de gemeente Losser. Bel dan met 053 - 537 74 44.

Kwaliteitseisen opvang

De Wet kinderopvang stelt eisen aan de opvang in kindercentra en gastouderbureaus. Als gemeente is het onze taak toezicht te houden. Op naleving van de kwaliteitseisen door de kinderopvang én de handhaving daarvan. Hoe we dat doen, staat in de Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang.

Kinderopvang registeren

Als u zelf een kinderopvang wilt beginnen, moet u zich registreren. Alle gastouderbureaus, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouders komen in het Landelijk Register Kinderopvang. Volg de instructies in dit stappenplan.

Peutergroepen voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar

Alle kinderen in de gemeente Losser van 2,5 tot 4 jaar mogen naar een peutergroep. Ze mogen 2 dagdelen (8 uur) naar de peutergroep Spelen en leren. Het consultatiebureau geeft soms het advies voor Extra spelen en leren. Dan mag uw kind 4 dagdelen (16 uur) naar de peutergroep Extra spelen en leren. U betaalt mee aan de kosten van de peutergroep. Hoeveel u betaalt, hangt af van wat u verdient.

Bekijk de folder Peutergroepen in de gemeente Losser. Daarin staat meer informatie over de kosten en over de kinderdagverblijven die meedoen. U kunt ook contact opnemen met de kinderdagverblijven. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie