Hulp bij zorg

 • Zorg en ondersteuning

  Informatie over zorg en ondersteuning in de gemeente Losser

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Er zijn kaarten voor bestuurders en passagiers

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente

 • Hulp bij het huishouden

  Soms lukt het niet meer om zelf of samen met iemand anders uw huishouden te doen. Dan kunt u mogelijk hulp in het huishouden aanvragen

 • Jeugd en gezondheid

  De gemeente Losser biedt kinderen en gezinnen die dat nodig hebben hulp en ondersteuning

 • Leerlingenvervoer

  Uw kind kan niet zelfstandig naar school reizen omdat het een beperking, ziekte of gedragsprobleem heeft. En omdat de school ver weg is. U kunt dan leerlingenvervoer aanvragen

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om hulp te bieden zodat u thuis kunt blijven wonen. De Wmo biedt ook hulp als u niet meer zelfstandig kunt deelnemen aan de samenleving

 • Maatschappelijke opvang

  Opvang als u (tijdelijk) niet thuis kunt wonen

 • Collectieve zorgverzekering

  Maak gebruik van de collectieve zorgverzekering als u een laag inkomen heeft en hoge zorgkosten

 • Mantelzorg

  In de gemeente Losser streven we naar een samenleving waarin mantelzorgers gezien en gehoord worden. En op een gezonde manier voor een ander kunnen (blijven) zorgen

 • Vrijwilligerswerk

  In de gemeente Losser gaan dagelijks vrijwilligers op pad om mensen uit hun omgeving te ondersteunen. Vrijwilligersorganisaties spelen daarin een belangrijke rol

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

  Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u wanneer u vragen heeft over het regelen van zorg of ondersteuning

 • Wasservice

  Kunt u zelf niet meer wassen en strijken, dan kunt u gebruik maken van de Wasservice Losser