Toeslagenaffaire: hulp van de gemeente

De gemeente biedt hulp aan gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt in de Toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij de kinderopvangtoeslag. Veel mensen raakten hierdoor in problemen. Dit heet de Kinderopvangtoeslagaffaire of Toeslagenaffaire. De Belastingdienst onderzoekt de fouten en lost deze op. Gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt, krijgen vergoedingen en financiële steun.

Wat moet u weten

De Belastingdienst repareert de financiële gevolgen van de fouten die gemaakt zijn. Voor wie in de financiële problemen is gekomen, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld ook problemen zijn ontstaan rondom wonen, gezondheid, schulden, werk of gezin. Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met de gemeente.

Gemeente biedt hulp

De gemeente heeft geen invloed op de oplossing van de Belastingdienst en het tempo waarin dit gebeurt. Wel kan de gemeente helpen bij problemen die zijn ontstaan.

De gemeente heeft de gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt allemaal al eens benaderd. En ook geholpen als dat nodig was. Neem contact met ons op als:

  • U eerst geen hulp nodig had, maar nu wel.
  • U niet eerder met ons gesproken heeft, maar toch problemen heeft door de toeslagenaffaire.
  • Het gaat om kinderen van de gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt. Ook zij hebben nu recht op ondersteuning en kunnen contact met ons opnemen.

We bekijken samen met u uw persoonlijke situatie, de problemen en de mogelijke oplossingen:

Meer informatie voor gezinnen waarbij fouten zijn gemaakt, staat op Toeslagen-Herstel (Belastingdienst.nl)

Hulp op maat gemaakt

Hulp wordt voor iedereen op maat gemaakt. Samen bekijken we welke hulp het meest passend is om een nieuwe start te maken. We leggen afspraken tussen ouders en de gemeente vast in een plan van aanpak.