Studietoeslag

Je bent student en hebt een blijvende medische beperking. Dan is het voor jou waarschijnlijk moeilijk om naast je studie geld bij te verdienen. Je kunt dan studietoeslag aanvragen. Dat is extra financiële hulp om toch een opleiding te volgen of deze af te maken.

Aanvraagformulier studietoeslag

Stuur het formulier ingevuld en ondertekend op, samen met de bijlagen:

  • Gemeente Losser t.a.v. Team Werk en Inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser
  • E-mail: wijz@losser.nl

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Losser
  • Je volgt een studie waarbij je studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt
  • Je kunt door een blijvende medische beperking geen geld bijverdienen naast je studie
  • Je hebt geen inkomen uit werk of als zelfstandige (met uitzondering van stage)
  • Je hebt geen Wajong-uitkering

De hoogte van de studietoeslag verschilt per leeftijdscategorie en wordt ieder halfjaar aangepast. De studietoeslag voor iemand van 21 jaar of ouder is bijvoorbeeld ongeveer € 350 per maand. Eventuele inkomsten uit stage boven een bepaald bedrag worden op de studietoeslag gekort. Je hebt recht op studietoeslag zolang je aan de voorwaarden voldoet.

Contact

  • E-mail: wijz@losser.nl
  • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
  • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur