Geldzorgen

Als u geldproblemen heeft, is het belangrijk om te zorgen dat u geen schulden krijgt. Maak gebruik van hulp van de gemeente en andere organisaties

Als u geldproblemen heeft, is het belangrijk om te zorgen dat u geen schulden krijgt. Maak gebruik van de hulp die de gemeente en andere organisaties bieden.

Wat kunt u zelf doen

Het is belangrijk om bij schulden of een betalingsachterstand direct in actie te komen, ook als de schulden nog maar klein zijn.

 • Zorg dat u overzicht heeft en houdt. Maak een overzicht van betaalde en onbetaalde rekeningen. Zorg dat u belangrijke rekeningen zoals de huur altijd als eerste betaalt.
 • Neem bij 1 of 2 onbetaalde rekeningen contact op met degene aan wie u moet betalen. Vaak kunt u een afspraak maken over de betaling.
 • Praat erover met familie en vrienden als u rekeningen niet kunt betalen. U staat er niet alleen voor. Schaam u niet, het komt vaker voor dan u denkt.
 • Maak gebruik van regelingen die u helpen, zoals de Energietoeslag en Woonkostentoeslag.
 • Wilt u hulp bij het invullen van formulieren, neem dan contact op met het Formulieren Informatie Team.
 • Ga naar het Startpunt Geldzaken van Nibud voor meer informatie en tips.

Wat doet de gemeente

De medewerkers van het toegangsteam werk, inkomen, jeugd en zorg (wijz) helpen u wanneer u geldproblemen heeft:

 • E-mail: wijz@losser.nl 
 • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur

Team Vroeg Eropaf

Het team Vroeg Eropaf benadert inwoners die bij meerdere organisaties een betalingsachterstand hebben. Het team is een samenwerking tussen:

 • Gemeente Losser
 • Energiebedrijven
 • Waterbedrijf Vitens
 • Woningbouwvereniging Domijn
 • Zorgverzekeraars

Het doel is te zorgen dat inwoners met een betalingsachterstand niet in grote financiële problemen komen. Het team Vroeg Eropaf bekijkt samen met u welke hulp het beste past bij uw situatie. Team Vroeg Eropaf is bereikbaar via e-mail: vroegeropaf@losser.nl

Hulp bij grote geldproblemen

Als de problemen groot zijn, kunt u contact opnemen met Stadsbank Oost Nederland. De Stadsbank begeleidt u bij het aflossen van uw schulden. Neem contact op met Stadsbank Oost Nederland.

Ondernemer en geldproblemen

Ondernemers die geldproblemen hebben, kunnen terecht bij de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ). Neem contact op met Regionale Organisatie Zelfstandigen.

Meer informatie

Bekijk de video Blijf niet zitten met schulden en trek op tijd aan de bel.