Bijstandsuitkering

Als u geen werk heeft en niet genoeg geld en vermogen om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen

Als u geen werk heeft en niet genoeg geld en vermogen om van te leven, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wat moet u weten

 • Na uw aanvraag nemen we binnen 1 week contact met u op. We maken dan een afspraak voor een gesprek.
 • Tijdens het gesprek kijken we samen met u of er misschien toch werk voor u is. Als dit niet zo is, nemen we uw aanvraag in behandeling.
 • U kunt geen bijstand aanvragen als u recht heeft op een andere uitkering, zoals WW, Wajong en WAO/WIA.
 • U krijgt een contactpersoon. Bij vragen over de uitkering en toepassing van wetten en regels kunt u bij uw contactpersoon terecht.
 • Een bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat u zelf weer voldoende geld gaat verdienen om van te leven. U bent verplicht om actief op zoek te gaan naar betaald werk of een opleiding.
 • Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt, moet u alle veranderingen in uw persoonlijke en financiële situatie aan ons doorgeven. Dit noemen we inlichtingenplicht.

Voorwaarden

 • U woont en staat ingeschreven in gemeente Losser.
 • U voldoet aan alle wettelijke voorwaarden. Op Rijksoverheid.nl vindt u alle voorwaarden algemene bijstand.

18 tot en met 26 jaar

 • Schrijf u eerst in bij het UWV. Dit doet u via Werk.nl. Meld u zich daarna meteen bij de gemeente voor het maken van een afspraak. Bel met 053 - 537 74 00 of stuur een e-mail: wijz@losser.nl. Daarna moet u 28 dagen zelf zoeken naar werk of een opleiding. U ontvangt in die periode nog geen uitkering en heeft ook geen recht op een voorschot.
 • Na 4 weken kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u nog geen werk of opleiding heeft gevonden.
 • Als de gemeente 4 weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog geen beslissing heeft genomen, krijgt u een voorschot. Voorwaarde is wel dat u alle gewenste gegevens aan de gemeente heeft gegeven. De gemeente betaalt dit voorschot in de 4e week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvang u elke 4 weken een voorschot, tot de beslissing is genomen. Het voorschot is 90 procent van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft.

Vanaf 27 jaar

 • Schrijf u eerst in bij het UWV. Dit doet u via Werk.nl. Daarna kunt u meteen een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Binnen 8 weken nadat u uw aanvraagformulier heeft ingeleverd, neemt de gemeente een beslissing en hoort u of u een bijstandsuitkering krijgt. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is.
 • Als de gemeente 4 weken na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog geen beslissing heeft genomen, krijgt u een voorschot. Voorwaarde is wel dat u alle gewenste gegevens aan de gemeente heeft gegeven. De gemeente betaalt dit voorschot in de 4e week na de aanvraag automatisch uit. Daarna ontvang u elke 4 weken een voorschot, tot de beslissing is genomen. Het voorschot is 90 procent van het bijstandsbedrag waar u waarschijnlijk recht op heeft.

Geboren voor 1 januari 1965 en werkloos na uw 50e

Als oudere werkzoekende krijgt u mogelijk een IOAW-uitkering als u weinig inkomen heeft en voor een deel arbeidsongeschikt bent. Schrijf u in bij het UWV. Dit doet u via Werk.nl. Daarna kunt u meteen de IOAW-uitkering aanvragen. U moet aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent voor 1 januari 1965 geboren.
 • U bent op of na uw 50e werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
 • U ontving langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt, voor minder dan 80 procent.
 • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. Deze uitkering is gestopt omdat u nu voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent.

Ouder dan de AOW-leeftijd

Als u ouder bent dan de AOW-leeftijd en weinig inkomen heeft, meldt u zich bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB bekijkt of u recht heeft op aanvullende bijstand.

Verplicht op zoek naar werk

Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u een aantal plichten om te zorgen dat u weer een betaalde baan vindt. We noemen dit arbeidsverplichtingen. Als u zich niet aan de arbeidsverplichtingen houdt, heeft dit gevolgen voor uw uitkering. We kunnen de uitkering dan tijdelijk verlagen.

De arbeidsverplichtingen bestaan uit:

 • Arbeidsplicht
 • Re-integratieplicht
 • Tegenprestatieplicht

Informatie hierover leest u in de folder rechten en plichten uitkering.

Betaaldatum uitkering

Wanneer u een uitkering ontvangt, dan betalen we deze uitkering achteraf aan u. U krijgt de uitkering rond de 5e van de maand. Voorbeeld: de uitkering over de maand september wordt rond 5 oktober betaald.

Wijzigingen doorgeven

Als er iets verandert in uw situatie, moet u dit doorgeven via het mutatieformulier uitkering. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, (extra) inkomen krijgt of een studie gaat volgen.
Stuur het formulier en bijlagen op naar:

 • Gemeente Losser t.a.v. Team Werk en Inkomen, Postbus 90, 7580 AB Losser
 • E-mail: wijz@losser.nl 

Het mondeling of telefonisch doorgeven van een wijziging is niet voldoende. 

Meer informatie

Toelichting op mutatieformulier uitkering

Doorgeven van eigen inkomsten

Geef inkomsten altijd door aan de gemeente als u een bijstandsuitkering ontvangt. Uw uitkering is een aanvulling op uw inkomen. Daarom moet u alle inkomsten maandelijks aan ons doorgeven.

Boete 

Als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om ons juiste informatie te geven. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Ook bij het onjuist of te laat doorgeven van informatie kunt u een boete krijgen.

Contact

 • E-mail: wijz@losser.nl 
 • Bel 053 - 537 74 00, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur
 • Bezoek het toegangsteam wijz in ’t Lossers Hoes, van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 15.30 uur