Biodiversiteit: meer groen

Samen zorgen we voor een groene omgeving met meer planten en dieren

Samen zorgen we voor een groene omgeving met meer planten en dieren. In de dorpen, in het buitengebied en in uw eigen straat. Meer biodiversiteit betekent meer plantensoorten, meer diersoorten en meer groen. Dat is beter voor de natuur in de gemeente Losser en de mensen die er wonen. 

Wat doet de gemeente

De gemeente zorgt op verschillende manieren voor meer biodiversiteit:

  • We planten meer verschillende bloemen, kruiden en struiken, die in verschillende perioden bloeien
  • We planten verschillende soorten bomen, ook in dezelfde straat
  • We planten kruiden, heesters en bomen in verschillende hoogtes
  • We maaien minder, dit is goed voor bloemen en kruiden
  • We zaaien 1- en meerjarige bloemenmengsels in bermen, gazons, wadi’s en sloten
  • We poten bloembollen met verschillende bloeiperiodes
  • We gebruiken plantenmengsels in nieuwe projecten
  • We werken mee aan groene schoolpleinen

Maai bermen niet

Bermen en bloeiende akkerranden zijn goed voor planten en dieren. Maai daarom niet zelf de groenstroken van de gemeente. Dit mag niet. Medewerkers van de gemeente weten wanneer er waar gemaaid moet worden. Op sommige plekken wordt vaker gemaaid omdat dat voor het verkeer ter plekke veiliger is.

Wat kunt u doen

U kunt in uw eigen tuin of balkon ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Losser. Kijk voor nuttige tips op Groenblauwtwente.nl.