Factuur indienen

Verstuur uw facturen naar de gemeente online. Als e-factuur of pdf-factuur

Verstuur uw facturen online. Dan kunnen wij ze sneller behandelen. U kunt facturen versturen als e-factuur of pdf-factuur.

E-factuur

Een e-factuur kunt u op 3 manieren aanleveren:

Pdf-factuur

Stuur de factuur als bijlage naar fdcfacturenlosser@enschede.nl. Voorwaarden voor het versturen van een pdf-factuur: 

  • Alle informatie is samengevoegd in 1 factuur. Ook bijlagen en specificaties zijn aan dezelfde pdf toegevoegd.
  • U kunt maximaal 10 aparte pdf-facturen per e-mail versturen.
  • Zorg ervoor dat labels in de factuur duidelijk zijn. Duidelijke labels van de relevante factuurgegevens zijn belangrijk voor automatische herkenning. Bijvoorbeeld IBAN-bankrekeningnummer, opdracht-/ordernummer, factuurnummer en factuurbedrag.

Factuureisen

De factuur moet voldoen aan wettelijke factuureisen. De factuur moet voorzien zijn van:

  • Adres van de gemeente: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser
  • Naam van de afdeling of medewerker die u de opdracht heeft gegeven
  • Opdracht- of ordernummer

Contact

Neem bij vragen contact op met de afdeling financiële administratie via fdcfacturenlosser@enschede.nl.