Starterslening

Koopt u voor het eerst een woning, dan kunt u misschien een starterslening krijgen

Koopt u voor het eerst een woning, dan kunt u misschien een starterslening krijgen. U kunt een starterslening krijgen als de kosten van de woning te hoog zijn voor uw inkomen.

Aanvraagformulier starterslening

Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Wat moet u weten

  • De gemeente toetst of u recht heeft op een starterslening. U krijgt een brief met een bevestiging of afwijzing.
  • De lening vraagt u daarna aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SVn besluit of u de Starterslening krijgt.

Voorwaarden

  • U woont in 1 van de 14 Twentse gemeenten
  • U heeft een economische binding met de gemeente Losser of hier minimaal 5 jaar gewoond
  • U bent minimaal 18 jaar
  • U koopt voor het eerst een woning
  • U gaat zelf in de woning wonen
  • De koopsom en verbouwkosten van de woning zijn samen niet hoger dan € 405.000
  • De starterslening is maximaal 20% van de koopsom van de woning, met een maximum van € 40.000

Meer informatie