Openbaar groen en snippergroen

De gemeente verkoopt openbaar groen alleen bij uitzondering

Openbaar groen en snippergroen is grond waarvan de gemeente eigenaar is. In Losser willen we openbaar groen behouden. Dat is beter voor het klimaat, de dieren én de mensen in onze gemeente. Ook zorgt openbaar groen bij stevige regenbuien voor minder wateroverlast. Om deze redenen kunt u als inwoner in Losser geen openbaar groen kopen.

Uitzonderingen

Openbaar groen verkopen we alleen bij uitzondering, in deze situaties:

  • Losse stukken grond die geïsoleerd liggen tussen woningen of weilanden. Bijvoorbeeld door eerdere verkoop of verhuur van andere stukken grond van de gemeente.
  • Losse stukken grond die zo geïsoleerd liggen dat de gemeente er niet goed kan komen voor het onderhoud.
  • Stroken grond waar de gemeente niets mee kan (reststukjes). Bijvoorbeeld stroken die te smal zijn voor beplanting of om water op te vangen.

De gemeente beoordeelt of er sprake is van zo’n uitzondering of niet. 

Illegaal gebruik

Soms gebruikt een inwoner of ondernemer een stuk openbaar groen zonder toestemming van de gemeente. Of er is op gemeentegrond gebouwd. Dit mag niet. We zijn al begonnen om deze situaties te herstellen en te handhaven. De gemeente zorgt ervoor dat de gebruiker van het openbaar groen deze grond weer in oude staat herstelt. De herstelkosten komen voor rekening van de inwoner of ondernemer.