Omgevingsplan

In het omgevingsplan staat of u op een bepaalde plek mag bouwen. En op welke manier u een stuk grond of gebouwen mag gebruiken

Voor alle gebieden in de gemeente Losser geldt een omgevingsplan. Dit omgevingsplan wordt gemaakt op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Een omgevingsplan is een belangrijk plan dat bestaat uit een toelichting, een verbeelding en regels.

Het omgevingsplan is belangrijk, omdat hierin staat:

  • Of u op een bepaalde plek mag bouwen. En zo ja, wat daarvoor de regels zijn. Bijvoorbeeld tot welke oppervlakte en hoogte.
  • Op welke manier u op een bepaalde plek een stuk grond en/of gebouwen mag gebruiken. Dus wat er is toegestaan, zoals bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatie.

Met het omgevingsplan heeft u te maken bij:

  • Bebouwen of gebruiken van een stuk grond en/of gebouwen
  • Verbouwen van een bestaand pand
  • Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand

Waar kunt u het omgevingsplan bekijken

Bekijk het omgevingsplan op Regels op de kaart of in het gemeentehuis.