Bouwen: controle door gemeente

Als u iets bouwt, dan controleert de gemeente of u zich aan de regels houdt

Als u iets bouwt, dan controleert de gemeente of u zich aan de regels houdt. Dat noemen we handhaven.

Melden bij de gemeente

Bel of e-mail met de gemeente via 053 - 537 74 44 of handhaving@losser.nl in de volgende gevallen:

  • Als u begint met de werkzaamheden. Doe dit ook als de eerste paal wordt geslagen of als wapening moet worden gekeurd. Meld dit minimaal 3 dagen ervoor.
  • Als u bouwmaterialen en containers op grond van de gemeente plaatst. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming nodig.
  • Als u tijdens uw werkzaamheden iets onverwachts tegenkomt. Bijvoorbeeld een afwijking in de constructie. Als u afwijkingen met de bouwvergunning niet doorgeeft, kan de gemeente de werkzaamheden stoppen.
  • Als u klaar bent met de werkzaamheden. Doe dit binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden.

Controle

We controleren of u zich houdt aan de voorwaarden in de bouwvergunning. Ook veiligheid en aan- en afvoer van materieel en bouwmaterialen zijn hier onderdeel van. Het kan zijn dat we constateren dat 1 of meerdere bouwwerken zonder vergunning zijn gebouwd. Dan doen we het volgende:

  • Eerst zoeken we uit of alsnog een vergunning kan worden verleend. Als dit zo is, dan verzoeken we u alsnog een bouwvergunning aan te vragen.
  • Als dit niet kan, dan verzoeken we u het bouwwerk weg te (laten) halen.
  • Als u dit niet doet, dan gaan we handhaven.

Handhaven

De gemeente kan op 2 manier handhaven:

  • Last onder dwangsom
  • Bestuursdwang

Last onder dwangsom

Het doel van een dwangsom is te zorgen dat u de overtreding beëindigt of het illegale bouwwerk afbreekt. U krijgt 1 of meerdere geldboetes als u dit niet doet.

Bestuursdwang

Bestuursdwang betekent dat de gemeente zelf de overtreding beëindigt of het illegale bouwwerk afbreekt. U betaalt de kosten hiervan.