Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat of u op een bepaalde plek mag bouwen. En op welke manier u een stuk grond of gebouwen mag gebruiken

Voor alle gebieden in de gemeente Losser gelden bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen worden gemaakt op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Een bestemmingsplan is een belangrijk plan dat bestaat uit een toelichting, een verbeelding en regels.

Een bestemmingsplan is belangrijk, omdat hierin staat:

  • Of u op een bepaalde plek mag bouwen. En zo ja, wat daarvoor de regels zijn. Bijvoorbeeld tot welke oppervlakte en hoogte.
  • Op welke manier u op een bepaalde plek een stuk grond en/of gebouwen mag gebruiken. Dus wat er is toegestaan, zoals bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatie.

Met het bestemmingsplan heeft u te maken bij:

  • Bebouwen of gebruiken van een stuk grond en/of gebouwen
  • Verbouwen van een bestaand pand
  • Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand

Waar kunt u een bestemmingsplan bekijken

Bekijk de bestemmingsplannen op Ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis.