Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt of plannen van de gemeente goed werken, of het geld goed gebruikt wordt en of de gemeente zich aan de regels houdt

De Rekenkamer onderzoekt of:

  • Plannen van de gemeente goed werken
  • Geld goed gebruikt wordt door de gemeente
  • De gemeente zich aan de regels houdt

Als u vindt dat de Rekenkamer iets moet onderzoeken, kunt u dit vragen.

Contact

Neem contact op met de Rekenkamer:

Wat moet u weten

Elke gemeente moet een Rekenkamer hebben. Dit is verplicht en staat in de gemeentewet. De gemeente regelt dit zelf en bepaalt hoeveel geld ze hiervoor uitgeeft. De Rekenkamer beslist zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Soms vraagt de gemeenteraad aan de Rekenkamer om iets te onderzoeken

De onderzoeken gaan over onderwerpen die maatschappelijk, politiek of financieel belangrijk zijn. Meestal is er een onderbouwd vermoeden dat er iets niet goed gaat. De Rekenkamer mag alle documenten van de gemeente bekijken. De onderzoeksresultaten zijn openbaar en worden gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Leden

De Rekenkamer bestaat uit 3 leden die geen relatie hebben met de gemeente. Ze kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen. De leden zijn:

  • Jelle Kort (voorzitter)
  • Mike Loman (lid)
  • Ben Herbers (lid)

De Rekenkamer krijgt bij het werk hulp van een secretaris: Mart van Lagen.

Samen met andere gemeenten

De gemeente Losser heeft een Rekenkamer samen met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal. Er kunnen samen onderzoeken worden gedaan of apart per gemeente. Een overzicht van alle stukken staat op Rekenkamer Noordoost-Twente.

Meer informatie

Animatie Rekenkamerwerk (Van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies)