Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meld huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie of huisvrienden

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie of huisvrienden. 

Bij direct gevaar

Bel 112.

Veilig Thuis Twente

Neem bij huiselijk geweld of kindermishandeling contact op met Veilig Thuis Twente. Bel 0800 - 20 00. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt ook een melding doen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, of als u hier een vermoeden van heeft. Veilig Thuis Twente bekijkt dan wat er in die situatie het beste gedaan kan worden. De hulp die u krijgt is gratis.

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld kan gaan om: 

 • Lichamelijke mishandeling
 • Psychische mishandeling
 • Mishandeling van kinderen of ouderen
 • Mishandeling van mannen en vrouwen, zoals eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Vormen van huiselijk geweld zijn: 

 • Schelden
 • Vernederen of dreigen
 • Emotionele chantage
 • Vernielen
 • Stalken
 • Slaan, schoppen en duwen
 • Geld verduisteren
 • Dwingen tot seks
 • Uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen

Huisverbod

De gemeente kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. De dader van huiselijk geweld mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. De dader mag dan ook geen contact opnemen met de slachtoffers. Slachtoffers en dader krijgen in deze periode hulp. Neemt de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen af, dan kan de gemeente het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen. De doelen van een tijdelijk huisverbod zijn:

 • Huiselijk geweld stoppen
 • Veiligheid bieden
 • Time-out bieden
 • Hulpverlening starten