Losser zoekt een nieuwe burgemeester

Losser is op zoek naar een nieuwe burgemeester. We verwachten dat de nieuwe burgemeester in oktober 2024 kan beginnen

Losser is op zoek naar een nieuwe burgemeester. We verwachten dat de nieuwe burgemeester in oktober 2024 kan beginnen.

Hoe gaat het in zijn werk

Een vertrouwenscommissie gaat namens de gemeenteraad op zoek naar de meest geschikte kandidaat. De vertrouwenscommissie bestaat uit:

 • Gemeenteraadsleden
 • Griffier
 • Gemeentesecretaris
 • Wethouder

Ook de Commissaris van de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spelen een rol. Het is een ingewikkeld proces, dat voor een groot deel niet openbaar is. De infographic In 14 stappen burgemeester laat zien wat er allemaal bij komt kijken.

Waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen

De gemeenteraad vroeg inwoners en de Kinderraad mee te denken over de nieuwe burgemeester. Zij konden aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten ze belangrijk vinden. Via een enquête gaven inwoners hun mening. 170 inwoners vulden deze vragenlijst in. De resultaten kan iedereen bekijken. De belangrijkste uitkomst is dat Losser een ambitieuze teamspeler zoekt.

Deze resultaten gebruikten we voor de profielschets van de nieuwe burgemeester. Dinsdag 19 maart stelde de gemeenteraad deze profielschets vast. Commissaris van de Koning Andries Heidema was bij deze vergadering aanwezig. Hij kreeg het eerste exemplaar.

De profielschets en vacature staan in de Staatscourant en op de website van de provincie Overijssel. Kandidaten konden tot en met 11 april 2024 solliciteren. Er solliciteerden 26 mensen, in de leeftijd van 35 tot 65 jaar.

Hoe gaat het daarna verder

 1. De Commissaris van de Koning bekijkt met de vertrouwenscommissie of de kandidaten geschikt zijn
 2. De vertrouwenscommissie heeft sollicitatiegesprekken met de geschikte kandidaten
 3. De vertrouwenscommissie doet verslag aan de gemeenteraad en laat weten welke kandidaat ze het meest geschikt vindt
 4. De gemeenteraad beslist wie ze graag als nieuwe burgemeester ziet
 5. De gemeenteraad geeft dit door aan de Commissaris van de Koning
 6. De kandidaat wordt voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. De nieuwe burgemeester wordt bekendgemaakt
 8. De koning benoemt de burgemeester