Informatie openbaar maken (Wet open overheid)

Informatie van de gemeente moet zoveel mogelijk openbaar zijn. Veel informatie is te vinden op onze website

Informatie van de gemeente moet zoveel mogelijk openbaar zijn. Behalve als dit volgens de wet niet kan of mag. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Ook de gemeente Losser vindt het belangrijk dat informatie zoveel mogelijk openbaar is. Veel informatie is te vinden op onze website. U kunt ook informatie bij de gemeente opvragen.

Informatie voor uzelf opvragen

U kunt informatie voor uzelf opvragen, als u niet wilt dat de informatie voor iedereen openbaar wordt.

Dit kan op verschillende manieren:

Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij u kunnen bereiken. We proberen u de informatie zo snel mogelijk te geven.

Informatie openbaar maken

Als u wilt dat informatie voor iedereen openbaar gemaakt wordt, dan dient u een Woo-verzoek in. Meld hierbij dat u wilt dat informatie voor iedereen openbaar wordt op basis van de Woo.

Dit kan op verschillende manieren:

Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u openbaar wilt hebben. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij u kunnen bereiken.

Wat moet u weten

  • De gemeente bekijkt na uw verzoek eerst of de informatie er is. En of we u de informatie kunnen geven. In de Woo staat wanneer u de informatie niet kunt krijgen. Bijvoorbeeld als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.
  • Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, sturen we het door. U krijgt hierover schriftelijk bericht.
  • De gemeente heeft 4 weken de tijd om u de informatie te geven. We kunnen deze periode met 2 weken verlengen. Als we de periode verlengen, krijgt u hierover een bericht.
  • De gemeente Losser maakt de komende jaren werk van de actieve openbaarmaking van publieke informatie. Dit gaan we doen via het Platform Open Overheidsinformatie.
  • Op termijn vindt u op deze webpagina een overzicht van Woo-besluiten van de gemeente Losser.

Contact

Bel met 053 - 537 74 44 bij vragen, of als u hulp nodig heeft bij uw verzoek om informatie. Uw vraag komt dan via de coördinator Woo zo snel mogelijk bij de juiste afdeling terecht.

Meer informatie

Wet open overheid op Rijksoverheid.nl