Bedrijfsafval

Als ondernemer moet u uw afval zelf inzamelen, scheiden en (laten) afvoeren

Als ondernemer betaalt u geen afvalstoffenheffing in de gemeente Losser. Als ondernemer mag u daarom geen gebruikmaken van:

  • Afvalcontainers voor huishoudens
  • Afvalbrengpunt

U moet uw afval zelf inzamelen, scheiden en afvoeren. Dit kunt u ook laten doen. Hiervoor sluit u een contract af met een officiële afvalinzamelaar. Daarin maakt u afspraken over:

  • Welk afval u scheidt
  • Wanneer uw afval wordt opgehaald 
  • Hoeveel afval u per keer of periode aanbiedt

U bent altijd verplicht om aan te kunnen tonen waar u uw afval naartoe brengt. Een overzicht van inzamelaars vindt u op Niwo.nl.