Afval

 • Afvalbrengpunt

  Bij het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg kunt u allerlei soorten afval kwijt

 • Afval scheiden

  U kunt gebruik maken van verschillende afvalcontainers

 • Milieupas

  Met een milieupas kunt u naar het afvalbrengpunt. Ook heeft u met de milieupas toegang tot een ondergrondse afvalcontainer

 • Inzameling huishoudelijk afval

  Twente Milieu haalt het huishoudelijk afval op in de gemeente Losser. Bekijk de afvalkalender

 • Minicontainers aan huis

  Huishoudens in Losser hebben de mogelijkheid om 3 minicontainers aan huis te hebben

 • Verzamelcontainers

  In iedere buurt staan verzamelcontainers voor verschillende soorten afval

 • Groente, fruit en etensresten (Gfe)

  Bewoners van appartementen of bovenwoningen kunnen Gfe-afval nog niet gescheiden inleveren. Binnenkort verandert dit

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing

 • Chemisch afval huishoudens

  Huishoudens kunnen klein chemisch afval gratis inleveren bij de gemeente

 • Asbest verwijderen

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Als u gaat slopen of verbouwen, moet u weten of in het gebouw asbest zit

 • Medisch afval

  Als u door chronische ziekte veel medisch afval heeft, kunt u mogelijk een vergoeding krijgen

 • Snoeihout verbranden en paasvuren

  Als u snoeiafval verbrandt of een paasvuur aansteekt, moet u toestemming vragen bij de gemeente

 • Bedrijfsafval

  Als ondernemer moet u uw afval zelf inzamelen, scheiden en (laten) afvoeren

 • Goed gebruik van het riool

  Gooi geen afval in het riool. Gebruik toilet, gootsteen en afvoerputjes alleen waarvoor ze zijn bedoeld